नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

५४,४२४

जम्मा संक्रमित

७७२

कूल मृत्यु

निको भएको

१५५

विश्व

जम्मा संक्रमित

५,६४६,२८७

कूल मृत्यु

३५०,१४१

निको भएको

२,४०८,७४६

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

८०
(१०.४%)

पुरूष

६०२
(७८.०%)

उमेरका आधारमा

नेपालमा निकाे भएकाकाे विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

३१
(२०.०%)

पुरूष

१२४
(८०.०%)

उमेरका आधारमा

कोभिड-१९ समाचार