नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस (Covid-19) का केसहरू

 

नेपाल

जम्मा परीक्षण

३९८,९०७

( + ० )

जम्मा संक्रमित

२०,७५०

( + ० )

कूल मृत्यु

५७

( + ० )

निको भएको

१४,९६१

( + ० )

विश्व

जम्मा संक्रमित

१८,४५६,६६५

कूल मृत्यु

६९७,४३५

निको भएको

११,६९०,६७०

नेपालमा संक्रमित विवरण

लिङ्गका आधारमा

महिला

१४९२
(११.०%)

पुरूष

१२०७२
(८९.०%)

उमेरका आधारमा

संक्रमण प्रवेग विवरण

कोभिड-१९ समाचार